Product Design

Sprawimy, że potencjał Twojego pomysłu zostanie w pełni wykorzystany. Na podstawie Twojej wizji stworzymy innowacyjny produkt i opracujemy strategię, która zapewni mu sukces na rynku.

W procesie tworzenia nowych rozwiązań wykorzystujemy nasze doświadczenie branżowe oraz podejście User Experience & Product Design. Bierzemy pod uwagę Twoje cele biznesowe, preferencje dotyczące technologii, budżetu oraz czasu wykonania.

Łączymy kreatywność ze strategią, aby dostarczyć Ci produkt, który zachwyci swoim designem, spełni potrzeby Twoich Klientów i przyniesie Ci najlepsze możliwe efekty biznesowe.

UX / UI

Interfejs jest znakiem firmowym Twojego produktu. Ma kluczowe znaczenie dla zdobycia i utrzymania lojalności Twoich klientów, dlatego powinien z miejsca przyciągać uwagę oraz być intuicyjny, atrakcyjny wizualnie i funkcjonalny.

Visual design Twojego produktu opracujemy na podstawie odpowiednio wyselekcjonowanych badań użytkowników, analizy danych zastanych, konkurencji i benchmarków. Dzięki zdobytej na tym etapie wiedzy lepiej poznamy adresatów Twojego produktu oraz ich preferencje.

Zidentyfikujemy, jak się zachowują i czym się kierują, co ich ogranicza oraz jakie mają potrzeby. Stworzymy prototypy interfejsów, na których przeprowadzimy testy użyteczności. Na tej podstawie zaprojektujemy to, czego docelowi i potencjalni odbiorcy szukają w Twojej aplikacji wraz z intuicyjnym i przyjaznym dla nich projektem UI.

UI - User Interface design

Badania i testy użyteczności

Korzystamy z różnorodnych technik badawczych, które dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego projektu. Analizujemy dane zastane, konkurencję oraz benchmarki. Prowadzimy wywiady i obserwacje z udziałem użytkowników oraz wykonujemy testy użyteczności na prototypach. Pozwala nam to zaprojektować dokładnie to, czego szukają przyszli odbiorcy Twojego produktu, a Tobie osiągnąć cele biznesowe i sukces na rynku.

Studium wykonalności

Jest to etap, którego nie powinno zabraknąć w żadnym projekcie, bo pozwala określić potencjał planowanego przedsięwzięcia, zanim jeszcze zapadnie decyzja o jego przeprowadzeniu. Chroni przed podjęciem błędnych decyzji biznesowych, które mogą stanowić poważne zagrożenie inwestycyjne, tak dla projektu, jak i dla firmy. Pozwala także podnieść szanse na sukces tych pomysłów i idei, które zdecydujesz się kontynuować.

Dostarczymy Ci rekomendacje i wartościowe informacje, które pomogą Ci podjąć decyzję o sposobie i zakresie realizacji Twojego projektu. Przeanalizujemy i ocenimy Twój pomysł pod kątem technicznej, ekonomicznej i operacyjnej wykonalności. Zweryfikujemy czy jest realistyczny i opłacalny, wskażemy ewentualne wyzwania i ryzyka oraz dokładnie zbadamy aspekty technologiczne, rynkowe i biznesowe. Opracujemy plan działania, określimy niezbędne do wykonania kroki oraz oszacujemy czas i zasoby wymagane do ich wykonania. Określimy też jakie korzyści przyniesie Twój projekt w kontekście biznesowym, technologicznym i użytkowym.

Prototypowanie

Koncepcje rozwiązania przenosimy na interaktywne modele, które odzwierciedlają rzeczywiste interakcje i funkcje produktu. Tym właśnie jest prototyp, który umożliwia wczesne testowanie, ocenę i iteracyjne doskonalenie. Dzięki temu, zanim przejdziemy do dalszych etapów prac, możemy wspólnie z Tobą oraz z użytkownikami ocenić, jakie elementy są skuteczne, a które wymagają poprawy. Jest to idealny moment do wypróbowania różnych pomysłów, dla których na bieżąco zbieramy informację zwrotną podczas badania użyteczności. W efekcie przestawimy Ci propozycję rozwiązania oraz strategii produktu, w tym MVP (Minimum Viable Product).

UX - User Experience design

Modelowanie

Modelowanie pozwala nam na dokładne zbadanie i zrozumienie procesu, zidentyfikowanie obszarów do doskonalenia oraz eksperymentowanie z różnymi scenariuszami i strategiami.

Podczas modelowania tworzymy graficzną reprezentację procesów, często w postaci diagramów przepływu pracy, które pokazują kolejne kroki, etapy, decyzje, interakcje i zależności między nimi.

Modelowanie umożliwia nam zobrazowanie pełnej ścieżki przepływu procesu i pracy, identyfikowanie kluczowych czynników wpływających na nie oraz wykrywanie potencjalnych problematycznych obszarów lub miejsc do optymalizacji. Możemy symulować działanie procesów w różnych scenariuszach, co pozwala nam ocenić ich wydajność i wpływ na użytkownika. To z kolei otwiera nam drogę do eksperymentowania i podejmowania decyzji na podstawie solidnych danych i analiz.

Dzięki modelowaniu możemy dostosować działania do zmieniających się warunków i tworzyć dla Ciebie bardziej efektywne strategie produktu, które pomogą Ci osiągnąć lepsze wyniki.

Techniki i narzędzia:

Event Storming

Personas

Testy użyteczności

Testy A/B

UML

BPMN

UX

UI

Figma

Adobe CC