Doradztwo

Korzystając z usług konsultingowych, zyskujesz dostęp do zespołu ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Nasza wiedza i praktyka zawodowa sprawią, że Twoja inwestycja przyniesie wymierne korzyści.

Dzięki zrozumieniu zarówno biznesu, jak i technologii, oferujemy usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb Twojej firmy, umożliwiając Ci świadome sterowanie działalnością i przewagę nad konkurencją.

Zlokalizujemy obszary do usprawnienia i optymalizacji. Wesprzemy Cię w wyborze i wdrożeniu najlepszego dla Ciebie rozwiązania. Pomożemy Ci ocenić potencjalne korzyści z inwestycji. Zwinnie poprowadzimy Twój projekt, zapewniając najwyższą jakość i efektywne zarządzanie zasobami. Pomożemy w transformacji Twojej firmy i wesprzemy Cię w osiągnięciu Twoich celów strategicznych i operacyjnych.

Audyty i studium wykonalności

Audyty

To narzędzie, które, często niepotrzebnie, budzi negatywne emocje. W rzeczywistości służy poprawie działania, zwiększeniu zaufania interesariuszy oraz osiąganiu lepszych wyników. Przeprowadzimy w Twojej firmie kompleksowy audyt technologiczny, aby zidentyfikować obszary, w których konieczne jest wprowadzenie optymalizacji. Przeanalizujemy architekturę, infrastrukturę, procesy, bazy danych i systemy informatyczne Twojej firmy. Dokładnie zbadamy wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo i zgodność z najnowszymi standardami branżowymi.

Nasi eksperci wsłuchają się w Twoje potrzeby i cele biznesowe, aby zaoferować rozwiązania idealnie dopasowane do Twojej branży i wyzwań. Przeanalizujemy dostępne opcje, przedstawimy korzyści i potencjalne ryzyka z nimi związane. Zarekomendujemy konkretne rozwiązania dotyczące optymalizacji lub transformacji w obszarze Twojego IT i ułożymy ich plan. Pomożemy w modernizacji infrastruktury, migracji do chmury, aktualizacji oprogramowania, wdrażaniu nowych technologii i w wielu innych inicjatywach, w których istnieje potencjał do udoskonalenia. Zapewnimy pełne wsparcie techniczne i doradcze.

Studium wykonalności

Jest to etap, którego nie powinno zabraknąć w żadnym projekcie, bo pozwala określić potencjał projektu, zanim zapadnie decyzja o jego przeprowadzeniu. Chroni przed podjęciem błędnych decyzji biznesowych, które mogą stanowić poważne zagrożenie inwestycyjne dla projektu i firmy. Pozwala także podnieść szanse na sukces tych pomysłów i idei, które zdecydujesz się kontynuować.

Dostarczymy Ci rekomendacje i wartościowe informacje, które pomogą Ci podjąć decyzje o sposobie i zakresie realizacji Twojego projektu. Przeanalizujemy i ocenimy Twój projekt pod kątem technicznej, ekonomicznej i operacyjnej wykonalności. Zweryfikujemy czy jest realistyczny i opłacalny, wskażemy ewentualne wyzwania i ryzyka oraz dokładnie zbadamy aspekty technologiczne, rynkowe i biznesowe projektu. Opracujemy plan działania, określimy kroki, które będą niezbędne do zrealizowania projektu, oraz oszacujemy czas i zasoby wymagane do jego wykonania. Określimy też jakie korzyści przyniesie Twój projekt w kontekście biznesowym, technologicznym i użytkowym.

Modelowanie procesów

Modelowanie pozwala nam na dokładne zbadanie i zrozumienie przebiegu procesów, zidentyfikowanie obszarów do doskonalenia oraz eksperymentowanie z różnymi scenariuszami i strategiami.

Podczas modelowania tworzymy graficzną reprezentację procesów, wizualizując kolejne kroki, etapy, decyzje, interakcje i zależności między nimi.

Modelowanie umożliwia nam zobrazowanie pełnej ścieżki i identyfikowanie kluczowych czynników wpływających na cały cykl, jak również wykrywanie potencjalnych problematycznych obszarów lub miejsc do optymalizacji. Możemy symulować działanie procesów w różnych scenariuszach, co pozwala nam ocenić ich wydajność i wpływ na użytkownika.

Dzięki modelowaniu możemy dostosować działania do zmieniających się warunków i tworzyć dla Ciebie bardziej efektywne strategie produktu, które pomogą Ci osiągnąć lepsze wyniki.

Zarządzanie projektami i PMO

Jesteśmy świadomi, że to ważne zadanie, dlatego stawiamy na otwartą komunikację i współpracę. Angażujemy się na sto procent i bierzemy pełną odpowiedzialność za wszystkie etapy, od analizy i planowania po wdrożenie i utrzymanie. Zapewnimy przejrzystość, jakość i efektywność. Zadbamy o terminowe dostarczanie wyników i monitorowanie postępów.

Zarządzanie projektami

Uwzględnimy wszystkie aspekty projektu, niezbędne koszty osobowe, technologii, narzędzi i materiałów oraz zapewnimy ich optymalne wykorzystanie.

Wiemy, że dynamiczny rynek wymaga elastyczności, szybkiego reagowania na zmiany i efektywnej komunikacji. Dlatego na co dzień korzystamy z zalet metod zwinnych (Agile), które pozwalają nam dostarczać wyniki najwyższej jakości. Regularna informacja zwrotna i kultura oparta na wartościach firmy pozwalają zapewnić transparencję i właściwą komunikację. Konsekwentnie hołdujemy podejściu produktowemu, które pozwala nam szybko zweryfikować założenia i dostosować się do zmieniających się wymagań i warunków. Regularne review, mierzenie efektów, podejście iteracyjne i przyrostowe pozwalają przede wszystkim efektywnie dostarczać wartościowe rezultaty zorientowane na klienta.

Transformacja cyfrowa i zwinna

Wiemy, jak trudno utrzymać przewagę konkurencyjną i nadążyć za nowościami w erze dynamicznego rynku i szybko zmieniających się technologii. Nie martw się. Jesteśmy tutaj, aby wesprzeć Cię w tym karkołomnym przedsięwzięciu – pomożemy Ci w przekształceniu organizacji i procesów oraz wyznaczymy odpowiednią strategię transformacji cyfrowej i zwinnej. Dzięki temu Twoja firma osiągnie większą efektywność operacyjną, poprawi obsługę klienta, zwiększy przychody i poszerzy inwestycje w długoterminowy rozwój.

Transformacja cyfrowa i zwinna

Metody zwinne, czyli Agile pozwalają dostarczać wyniki najwyższej jakości i świetnie sprawdzają się podczas pracy nad nowymi koncepcjami. Opierają się na podejściu produktowym, które umożliwia szybką weryfikację założenia i dostosowanie się do zmieniających się wymagań i warunków. Regularne review, mierzenie efektów, podejście iteracyjne i przyrostowe dają z kolei możliwość efektywnego dostarczania wartościowych rezultatów, które są zorientowane na klienta. Taki styl pracy daje Ci kontrolę nad zmianami, ale także pewność, że zmiany te są realizowane efektywnie i zgodnie z najnowszymi standardami branżowymi.

Pomożemy Ci w przekształceniu Twojej firmy w bardziej elastyczną, innowacyjną i konkurencyjną – doradzimy, jak osiągnąć sukces w dobie cyfrowego wyścigu. Wykorzystując do tego celu nowoczesne technologie i wdrażając efektywne praktyki pracy, razem osiągniemy każdy cel.

Dokumentacja projektowa

Wiemy, jak istotne jest właściwe udokumentowanie procesów oraz funkcji systemu. Prawidłowo sporządzona dokumentacja pomaga w lepszym zrozumieniu całego projektu, ale również w jego rozwoju i utrzymaniu.

Dzięki dobrze zorganizowanym, precyzyjnym i pełnym informacjom masz całkowitą kontrolę nad opracowywanym produktem, możesz łatwo zidentyfikować wszelkiego rodzaju problemy i zapewnić transparentność każdego działania. Ponadto dokumentacja jest świetnym materiałem edukacyjnym i wspierającym dla kolejnych projektów.

Zadbamy o stworzenie przejrzystej, precyzyjnej i kompleksowej dokumentacji technicznej – i to Ty zdecydujesz, jaki format będzie dla Ciebie najlepszy!