Prace laboratoryjne

Sprawimy, aby potencjał Twojego pomysłu został w pełni wykorzystany. Na podstawie Twojej wizji stworzymy innowacyjny produkt i opracujemy strategię, która zapewni mu sukces na rynku.

Dysponujemy własnym zapleczem intelektualnym i technologicznym. W naszym laboratorium inżynieryjnym przeprowadzamy badania i eksperymenty nad własną elektroniką, mechaniką oraz zastosowaniami sztucznej inteligencji (AI) w obszarze internetu rzeczy (IoT).

Własne laboratorium daje nam unikalną możliwość testowania, prototypowania i doskonalenia naszych rozwiązań w kontrolowanym środowisku oraz szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku czy pojawienie się nowych technologii.

Wesprzemy Cię na każdym etapie procesu, dostarczając rozwiązania, które przyniosą Ci wartość i osiągną założone cele.

R&D Product Design

W procesie tworzenia nowych rozwiązań wykorzystujemy nasze doświadczenie branżowe oraz podejście User Experience & Product Design. Bierzemy pod uwagę Twoje cele biznesowe, preferencje dotyczące technologii, budżetu oraz czasu. Łączymy kreatywność ze strategią, aby dostarczyć Ci produkt, który zachwyci swoim designem, spełni potrzeby Twoich Klientów i przyniesie Ci najlepsze efekty biznesowe.

Aby dostarczyć Ci rekomendacje i wartościowe informacje, które pomogą Ci podjąć decyzję o sposobie i zakresie realizacji Twojego projektu, przeprowadzimy jego studium wykonalności. Przeanalizujemy i ocenimy go również pod kątem technicznej, ekonomicznej i operacyjnej wykonalności. Zweryfikujemy czy jest realistyczny i opłacalny, wskażemy ewentualne wyzwania i ryzyka oraz dokładnie zbadamy aspekty technologiczne, rynkowe i biznesowe całego przedsięwzięcia. Opracujemy plan działania, określimy niezbędne do wykonania kroki oraz oszacujemy czas i zasoby wymagane do jego zrealizowania. Określimy też jakie korzyści przyniesie Twój projekt w kontekście biznesowym, technologicznym i użytkowym.

Podczas fazy modelowania stworzymy graficzną reprezentację procesów wizualizując kolejne kroki, etapy, decyzje, interakcje i zależności między nimi. Modelowanie umożliwi nam zobrazowanie pełnej ścieżki przepływu wszystkich operacji oraz wykonanej pracy, jak również zidentyfikowanie kluczowych czynników wpływających na cały proces oraz wykrycie potencjalnych problematycznych obszarów lub miejsc do optymalizacji. Da nam to możliwość symulacji działania procesów w różnych scenariuszach, a to z kolei pozwoli ocenić ich wydajność i wpływ na użytkownika.

Badania użytkowników, analiza danych zastanych, konkurencji i benchmarków pozwolą z kolei lepiej poznać odbiorców Twojego produktu. Zidentyfikujemy, jak się zachowują i czym się kierują, jakie mają ograniczenia oraz potrzeby. Na tej podstawie stworzymy prototypy, na których przeprowadzimy testy użyteczności. Prototypy umożliwiają wczesne testowanie, ocenę i iteracyjne doskonalenie. Dzięki temu, zanim przejdziemy do dalszych etapów prac, możemy wspólnie z Tobą oraz z użytkownikami produktu ocenić, jakie elementy są skuteczne, a które wymagają poprawy.

Hardware/ software

Nasza praca nie kończy się na projektowaniu. Prowadzimy prace inżynieryjne nad każdym aspektem produkcji nowej technologii. Obejmuje to zarówno hardware, czyli tak konceptualizację, jak i budowę elektroniki oraz mechaniki, jak również tworzenie i rozwijanie oprogramowania, które wspiera i uzupełnia te komponenty.

Nie masz zaplecza w postaci urządzeń elektronicznych, specjalistycznego sprzętu komputerowego, czy innych fizycznych komponentów i narzędzi używanych w pracach nad elektroniką lub mechaniką?

Zapewnimy wszelki niezbędny sprzęt i doświadczony zespół specjalistów. Dzięki temu, możesz skupić się na tworzeniu koncepcji i pomysłów, a my zajmiemy się ich materializacją. Możesz być pewien, że opracowywana technologia będzie działa w zamierzony sposób, a jej wykonanie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie wydajności i niezawodności.

Laboratorium elektroniczne

Implementacja technologii

Zweryfikujemy możliwość zastosowania Twojego produktu w różnych branżach. Przeanalizujemy trendy, wyzwania i możliwości, aby zidentyfikować obszary, w których Twoje rozwiązanie może przynieść największą korzyść. Zbadamy potrzeby klientów, aby stworzyć lub dostosować produkt dla konkretnych sektorów i dostarczyć rozwiązanie, które spełni ich wymagania.

Eksperymenty

Testujemy nowe koncepcje, technologie i rozwiązania, aby zbierać wartościowe dane i wnioski. Przez eksperymenty możemy zweryfikować nasze hipotezy oraz sprawdzić skuteczność rozwiązań.

Nasze eksperymenty są dokładnie zaplanowane i realizowane zgodnie z najlepszymi praktykami. Budujemy prototypy i tworzymy kontrolowane środowiska, w których obserwujemy i analizujemy ich zachowanie, wydajność oraz bezpieczeństwo. Zbieramy dane, aby wyciągnąć wnioski i pomóc Ci podjąć właściwe decyzje.

Eksperymenty pomagają nam wprowadzać innowacje, testować nowe technologie i podejścia oraz dostosować rozwiązania do zmieniających się potrzeb i oczekiwań, Twoich i Twoich klientów.