DevOps i automatyzacja

DevOps to elementy rozwoju oprogramowania i utrzymania infrastruktury. Łączy ludzi, procesy i technologie automatyzując codzienne zadania projektowe.

DevOps to metodyka wytwarzania, która kładzie nacisk na dobrą współpracę i zwinne zarządzanie projektami. Łączy elementy rozwoju oprogramowania i utrzymania infrastruktury, czyli ludzi, procesy i technologie, aby umożliwić ciągłe dostarczanie wartości.

DevOps zwiększa wydajność i pozwala sprawnie reagować na potrzeby klientów. Tym samym sprawia, że można szybciej realizować cele biznesowe i wprowadzać na rynek produkty, które są lepiej dostosowane do potrzeb klientów.

Skalowanie architektury

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania, które pozwalają na sprawne i efektywne dostarczanie oprogramowania oraz na osiąganie lepszej wydajności i elastyczności, jak również na rozszerzanie bezpieczeństwa aplikacji oraz usług.

W jaki sposób możemy pomóc właśnie Tobie?

Doradzimy Ci w wyborze odpowiednich technologii, narzędzi oraz metodyk pracy, aby stworzyć architekturę, która spełnia Twoje unikalne wymagania biznesowe. Zadbamy o to, aby Twoje rozwiązania były przystosowane do dynamicznego rozwoju firmy oraz umożliwiały płynne skalowanie w miarę wzrostu zapotrzebowania na zasoby.

Skupimy się na automatyzacji procesów, co pozwoli na osiągnięcie większej efektywności, wyeliminuje ryzyko związane z „ludzkim błędem” oraz przyspieszy moment dostarczenia produktu do Twoich klientów.

Skalowanie architektury

Migracje zasobów

Przeniesiemy Twoje aplikacje i dane pomiędzy różnymi środowiskami – automatycznie, bezpiecznie i skutecznie – minimalizując przestoje i ryzyka dla Twojego biznesu.

Nasze rozwiązania są elastyczne i skalowalne, co pozwala na przenoszenie zarówno pojedynczych aplikacji, jak i kompleksowych infrastruktur, w tym na usługi chmurowe. Znajdziemy dla Ciebie najefektywniejsze metody, które spełnią Twoje unikalne wymagania.

Pomożemy Ci osiągnąć wyższą wydajność i dostępność. Zapewnimy wsparcie i pełną kontrolę nad całym procesem migracyjnym.

Procesy CI/CD

Czym są procesy CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)? To ciągła integracja i dostarczanie oprogramowania. Co to oznacza w praktyce? Że automatyzują one kroki związane z tworzeniem kodu, jego wersjonowaniem, testowaniem, wdrożeniem produkcyjnym i monitorowaniem.

CI/CD zapewnia regularną aktualizację kodu i automatyczne dostarczanie aplikacji do środowisk produkcyjnych. Pozwala to na bieżąco testować, weryfikować i wdrażać nowe funkcje, co minimalizuje ryzyko błędów oraz zapewnia szybki czas reakcji na zmieniające się potrzeby rynku. W ten sposób o wiele łatwiej znaleźć i usunąć błędy, a to oznacza mniejszą ich liczbę na każdym etapie dostarczania rozwiązania. Zmiany są małe i przyrostowe, a to z kolei pozwala na łatwe i bezproblemowe przywrócenie całości do poprzedniej wersji. Całkowite wyeliminowanie działań na poziomie manualnym, zautomatyzowana analiza kodu i raporty zwiększają natomiast efektywność procesu, jego niezawodność i gwarantują szybką informację zwrotną.

Rozwiązania te pogłębiają elastyczność i efektywność procesów deweloperskich, przez co skracają cykl dostarczania oprogramowania. Przyspieszą innowacje w Twojej firmie, ograniczą koszty wdrożenia i pozwolą na szybsze dotarcie Twojego produktu do klienta.

Backup danych

DevOps zapewnia regularne, automatyczne i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych i archiwów Twoich danych. Umożliwia szybkie ich przywracanie w razie awarii, minimalizuje przestoje i ryzyko utraty ważnych informacji. Zapewnia nie tylko bezpieczeństwo Twoich zasobów, ale również spełnienie wymogów regulacyjnych i przepisów dotyczących ich ochrony.

Nasze usługi pozwalają na efektywne zarządzanie kopiami danych w różnych środowiskach, w tym w chmurze. Opierają się na elastycznych i skalowalnych rozwiązaniach, które pozwolą spełnić Twoje indywidualne potrzeby.

Automatyzacja

class=”space-sm-top–1″Integracja i automatyzacja

Wytwarzanie oprogramowania jest nie tylko czasochłonne, ale także podatne na błędy i kompleksowe pod względem zarządzania. A ręczne łączenie oddzielnie rozwijanych jego komponentów może generować szereg problemów. W tym: prowadzić do niezgodności pomiędzy różnymi modułami, powodować problemy z zależnościami oraz utrudniać monitorowanie i debugowanie procesu. Automatyzacja tych kluczowych etapów i procesów przyczynia się do osiągnięcia większej efektywności i skuteczności. Minimalizuje ryzyko ludzkich błędów, skraca czas wdrażania oraz zwiększa stabilność Twoich systemów.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie: automatyzacji procesów wdrażania oprogramowania, konfiguracji środowisk, testów, zarządzania bazami danych i wielu innych kluczowych obszarów. Zaufaj naszemu doświadczeniu i wejdź na nowy poziom wydajności, jakości i innowacyjności.

Administracja

Mnogość narzędzi, technologii i procesów może być przytłaczająca a zarządzanie całą infrastrukturą IT zniechęcające. Nie musisz mierzyć się z tym samodzielnie. Możesz skupić się na swoich celach biznesowych a zarządzanie i jej konserwację możesz powierzyć nam.

Zapewnimy szybkie, efektywne i bezpieczne działanie Twojej infrastruktury technologicznej. Zarządzimy serwerami, sieciami i bazami danych. Zadbamy o ciągłość działania Twoich systemów przez stałe monitorowanie ich wydajności, dostępności i bezpieczeństwa. Zapewnimy natychmiastową reakcję na ewentualne zagrożenia.

Środowiska:

Microsoft
Azure

Amazon AWS

Google Cloud Platform

Bare Metal

Technologie i narzędzia:

Docker

Kubernetes

Wirtualizacja

Terraform

Ansible

Azure DevOps

Jenkins

Gitlab CI

HAProxy

Squid