Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja oferuje możliwości, które już dziś wpływają na efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Od automatyzacji procesów, przez analizę dużych zbiorów danych, aż po zaawansowan algorytmy predykcyjne – SI jest kluczem do zrozumienia i lepszego dostosowania się do potrzeb rynku.

Dziś SI okazuje się coraz bardziej pomocna w wielu branżach i dziedzinach, m.in. medycynie, przemyśle i transporcie. Wykorzystując nasze usługi, możesz liczyć na zindywidualizowane rozwiązania, które pozwolą Ci zyskać przewagę na rynku, zwiększyć zadowolenie klientów i otworzyć drzwi do nowych, niewykorzystanych dotąd możliwości.

Zrozumienie rzeczywistego potencjału SI, wzięcie pod uwagę wszystkich wiążących się z nią konsekwencji i podjęcie odpowiednich środków zaradczych, są kluczem do harmonijnego i bezpiecznego rozwoju tej gałęzi przemysłu. Należy postrzegać ją jako narzędzie, które pozwoli nam zoptymalizować czas i środki potrzebne na wykonanie wielu skomplikowanych lub powtarzalnych czynności, mocno podnieść ich efektywność oraz dokładność. Poprawne wykorzystanie SI sprawi, że będzie ona działać tylko i wyłącznie na naszą korzyść.

Data science

Dane są dzisiaj walutą samą w sobie, ale tylko wówczas, gdy zostaną odpowiednio pozyskane i przetworzone. Nasz zespół składa się z renomowanych specjalistów, a ich doświadczenie pozwala nam na zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań na najwyższym poziomie. Dobrze skonstruowany projekt jest solidny tylko wtedy, gdy opiera się na solidnych fundamentach. A te wynikają z danych, które są nie tylko obszerne i kompletne, ale przede wszystkim wiarygodne i bezpieczne.

Aby odkrywać wskazówki, wzorce i informacje ukryte w dużych zbiorach danych, które wspomagają podejmowanie decyzji i optymalizację procesów, wykorzystujemy zaawansowane narzędzia i techniki.

Wykorzystaj drzemiący potencjał swoich danych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Zapewnimy Ci wsparcie na każdym etapie procesu, od zbierania i przygotowania danych, po tworzenie zaawansowanych modeli analitycznych.

Statistics in Machine Learning

Wnioskowanie i prognozy

Precyzyjne opracowanie i walidacja danych oraz zastosowanie algorytmów pozwala na skuteczne wyciąganie wniosków i prognozowanie. Dzięki dostarczonym przez nas modelom nie tylko podejmiesz zdecydowanie lepsze, korzystniejsze i bardziej trafne decyzje, ale również skutecznie zaplanujesz przyszłość i przewidzisz ewentualne ryzyko.

Wnioskowanie i prognozowanie są ze sobą ściśle powiązane, ale znacznie różnią się w swej charakterystyce. Właśnie dlatego stanowią doskonale uzupełniającą się parę. Wnioskowanie pozwala na wyciąganie wniosków, indukcyjne tworzenie zarysu ogólnych zasad oraz tworzenie reguł na podstawie aktualnie dostępnych danych. Prognozowanie z kolei umożliwia przewidywanie przyszłych zdarzeń, trendów lub wartości dzięki głębokiej analizie danych historycznych. Na tej podstawie jesteśmy w stanie zidentyfikować wzorce oraz tendencje w tym, co było i przetłumaczyć je na to, co będzie.

Computer vision

Computer vision

To, co umknie naszemu oku, z pewnością nie umknie uwadze sztucznej inteligencji, która zajmuje się także analizą i interpretacją obrazów video. Computer vision pozwala komputerom widzieć, rozpoznawać i rozumieć obrazy w sposób zbliżony do człowieka. Dzięki temu narzędziu możliwe są: identyfikowanie obiektów, rozpoznawanie twarzy, analiza i wykrywanie ruchu, odczytywanie tekstu z obrazów, ocena jakości obrazów medycznych i wiele innych. Computer vision jest wykorzystywane m.in. w takich dziedzinach jak medycyna, przemysł, bezpieczeństwo, edukacja czy rozrywka.

Aby w pełni móc cieszyć się drzemiącym w nim potencjałem, niezbędne jest posiadanie danych oraz wiedza z zakresu przetwarzania obrazów i uczenia maszynowego. Dane powinny mieć postać odpowiednio przygotowanych obrazów, nagrań wideo lub zestawu danych treningowych. To oraz znacznie więcej znajdziesz w naszej bogatej ofercie usług związanych z SI. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z najnowszych osiągnięć w zakresie sztucznej inteligencji.

Przetwarzanie języka naturalnego

Kluczem do wzajemnego porozumienia się jest język. Dotyczy to zarówno relacji człowiek-człowiek, jak i relacji człowiek-maszyna. Pryncypia komunikacji zawsze pozostają takie same. Przetworzenie języka naturalnego (NLP) jest częścią zestawu narzędzi, którymi dysponuje sztuczna inteligencja. To technika, która polega na przetwarzaniu języka naturalnego. Pozwala na rozumienie, interpretowanie i generowanie języka ludzkiego za pomocą komputerów oraz umożliwia interakcję ludzi z komputerami w sposób naturalny i zrozumiały dla obu stron.

Rozwiązanie te mogą wspierać w Twojej firmie m.in.: automatyczne tłumaczenia, analizę sentymentów, podsumowania tekstu, generowanie wartościowych informacji oraz usprawnienie komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi czy pracownikami.

Machine i deep learning

Podobnie do ludzi, komputery mogą się uczyć i zdobywać doświadczenie. Jakkolwiek fantastycznie to brzmi, na tym właśnie polegają machine learning (ML) i deep learning (DL). Dzięki nim tworzymy modele oraz algorytmy, które umożliwiają naszym systemom naukę.

Uczenie maszynowe pozwala nam przeprowadzić komputerową analizę danych, odkrywać wzorce, generować prognozy. Ułatwia podejmowanie decyzji, na podstawie wiedzy, którą pozyskaliśmy w procesie machine learningu.

Deep learning wykorzystuje sztuczne sieci neuronowe (artificial neural networks). Model, stworzony na podstawie biologicznej sieci neuronowej ludzkiego mózgu, stanowi doskonałe narzędzie do automatycznego wyodrębniania coraz bardziej abstrakcyjnych cech z pozyskanych wcześniej danych. To z kolei otwiera drogę do skutecznej analizy potężnych pokładów informacji.

Posiadanie odpowiednich danych to jedno, ale umiejętne ich wykorzystanie, to już zupełnie inna historia. ML i DL mają niezwykle wiele zastosowań. Pozwalają m.in. na analizowanie i rozpoznawanie obrazów i mowy, rozumienie i przetwarzanie języka naturalnego, analizę i interpretację danych. Mogą być wykorzystywane m.in. w medycynie, transporcie, edukacji, na potrzeby wojska i obronności. Stanowią trzon współczesnego rozwoju przemysłowego, technologicznego oraz codziennego życia każdego z nas.

Pomożemy Ci w stworzeniu inteligentnych systemów, które wykorzystają pełen potencjał Twoich danych, dostarczą Ci unikalne na nie spojrzenie oraz umożliwią podejmowanie bardziej precyzyjnych decyzji.
Machine and deep learning

Obszary:

Data Science

NLP

LLM

Chatboty

Computer Vision

Machine Learning

Deep Learning

Generatywna SI

Języki programowania:

Python

C++

Java

Matlab

JavaScript

Narzędzia:

TensorFlow

Keras

OpenCV

Azure AI Services